epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku krížom

Na tejto internetovej stránke nájdete súpis krížov Záhoria. Okrem klasických krížov sú tu zaradené aj misijné kríže a ústredné kríže cintorínov, výnimočne aj náhrobky v podobe krížov mimo cintorínov v areáloch kostolov. Z krížov, ktoré vznikli pri cestách ako pomníky po haváriách, sú tu zaradené len väčšie, väčšinou z trvácneho materiálu. Do súpisu sme zaradili aj Piety s krížom v pozadí súsošia.

...čítaj ďalej